Евпатория. Евпаторийская станция юных техников

  

Методична робота

ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЄВПАТОРІЙСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ ЄВПАТОРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

на 2011 – 2012 навчальний рік

 

 1. Підготовка та проведення методичних рад.

1.1.   Методична рада (27.09.2011 р.):

– про створення атестаційної комісії;

– затвердження плану методичної роботи (з урахуванням нової методичної проблеми «Духовно-моральне виховання гуртківців станції, їх освіта та всебічний розвиток»;

– затвердження навчальних програм;

– затвердження положень міських масових заходів станції на 2011/2012 навчальний рік;

затвердження форми звіту керівників гуртків станції про виконану роботу у 2011/2012 навчальному році;

– затвердження форми індивідуального плану роботи керівників гуртків станції на 2011/2012 навчальний рік;

– про проведення атестації педагогічних працівників у 2011/2012 навчальному році.

 

1.2.   Методична рада (28.02.2012 р.) «Ведення навчальної документації та виконання навчальних програм за перший семестр»:

– підсумки проведення методичних неділь (наказ);

– підсумки перевірки ведення документації та виконання навчальних робочих програм.

 

1.3.   Методична рада (22.05.2012 р.):

– підсумки проведення атестації (наказ);

аналіз роботи гуртків спортивно-технічного напрямку;

– звіти керівників гуртків спортивно-технічного напрямку.

 

 1. Прийом заяв на атестацію педагогічних працівників, подання директора позашкільного закладу про позачергову атестацію педагогічних працівників, розробка графіків атестації.
 2. Засідання атестаційної комісії по розгляду заяв та затвердження графіків атестації.
 3. відвідування атестуємих керівників гуртків (методистів позашкільного закладу) (жовтень 2011 р. – березень 2012 р.).
 4. Консультації для команд загальноосвітніх навчальних закладів по міським заходам, організовуваним та проведеним станцією на протязі навчального року.
 5. Участь у нараді педагогов-організаторів загальноосвітніх навчальних закладів міста у ЄЦДЮТ «Ровесник» (на протязі навчального року).
 6. Оформлення заявок та напрямів для проходження курсів підвищення кваліфікації керівників гуртків, методистів позашкільного закладу (по циклограмі управління освіти Євпаторійської міської ради).
 7. Складання графіка курсової підготовки на 2011/2015 навчальні роки.
 8. Організація та проведення методичної неділі по реалізації методичної проблеми «Духовно-моральне виховання гуртківців станції, їх освіта та всебічний розвиток»; (21.11.2011 р. – 27.11.2011 р.)
 9. Методична допомога завідуючим кабінетами та майстернями.
 10. Методична допомога з набору вихованців у гурток, по створенню навчальних робочих програм, по організації та проведенню занять гуртка молодим спеціалістам. Робота з молодими спеціалістами.
 11. Перевірка ведення документації та виконання програм за 1-ий семестр.
 12. Участь у семінарі заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів міста та директорів позашкільних навчальних закладів.
 13. Навчання керівників гуртків з інструктування вихованців з безпеки життєдіяльності перед весняними канікулами.
 14. Складання заявки на курсову підготовку керівників гуртків.
 15. Участь у засіданні комісії по попередньому комплектуванню.
 16. Підсумкове засідання атестаційної комісії.
 17. Звіти керівників гуртків спортивно-технічного напрямку.
 18. Аналіз роботи гуртків спортивно-технічного напрямку у 2011/2012 навчальному році.
 19. Навчання керівників гуртків з інструктування вихованців з БЖ в період літних канікул.
 20. Підготовка матеріалів для роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів міста з метою пропаганди роботи станції.
 21. Підготовка положень міських масових заходів, проведених станцією.
 22. Курси керівників гуртків.
 23. Підготовка матеріалів про гуртки станції з метою набора вихованців.
 24. Виховна робота:

– створення календарей знаменних дат на перший та другий семестри;

– оформлення стенду «Це цікаво»;

– проведення бесід по календарю знаменних дат та темам, зазначеним у наказах управління освіти Євпаторійської міської ради;

– створення портфоліо кожного керівника гуртка станції;

– організація та проведення зустрічей з ліквідаторами наслідків аварії на Чернобільскої АЭС, с ветеранами Великої Вітчизняної війни;

– організація та проведення екскурсії на військові кораблі ВМФ України та в школу парусного спорту «Бриз» пос. Новоозерне;

– організація та проведення екскурсій до міського краєзнавчого музею, до зоопарку  дитячого парку атракціонів, у Національний памятник архітектури XVII віку Текіє Дервішей, у мечеть Джума-Джамі, по історичним та памятним місцям м. Євпаторії.

 

 

Методист позашкільного закладу                           Валентина Єремеєва

 

 

ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЄВПАТОРІЙСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ ЄВПАТОРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

на 2012 – 2013 навчальний рік

 

 1. Підготовка та проведення методичних рад.
1.1.   Методична рада (25 вересня 2012 р.) з порядком денним:
 • затвердження планів роботи методичних об'єднань станції на 2012 - 2013 навчальний рік;
 • затвердження плана методичної роботи станції на 2012 - 2013 навчальний рік;
 • о наказах по станції про створення атестаційної комісії станції та про створення методичної мережі станції у 2012 - 2013 навчальному році;
 • затвердження положень міських масових заходів станції на 2012 - 2013 навчальний рік;
 • затвердження форм документації керівника гуртка на 2012 - 2013 навчальний рік;
 • ведення документації (програми, плани, журнали, інструктажі з безпеки життєдіяльності);
 • про проведення атестації педагогічних працівників станції у 2012 - 2013 навчальному році (Грічок В.П. - керівника гуртка "Прикладна творчість", Бєлялової Є.Т. - керівника гуртка "Технологія швацької справи", Мінаєва Р.М. - керівника гуртка "Початкове технічне моделювання", Тончєва В.П. - руководителя кружка керівника гуртка "Початкове технічне моделювання та конструювання");
 • про підготовку та проведення сємінара позашкільних навчальних закладів "Іноваційна діяльність у позашкільному навчальному закладі в умовах рєорганізації у структурний підрозділ МАН "Шукач" на базі станції юних техніків" (орієнтировно: перша половина грудня 2012 р.).

1.2. Методична рада (26 лютого 2013 р.) з порядком денним:

 • творчі звіти атестуємих педагогічних працівників у 2012 - 2013 навчальному році;
 • підсумки проведення методичної неділі по реалізації методичної проблеми станції "Духовно-моральне виховання гуртківців, їх освіта та всебічний розвиток". Виконання рішень, прийнятих за підсумками проведення методичної неділі;
 • підсумки перевірки документації та виконання робочих навчальних програм.

1.3. Методична рада (21 березня 2013 р.) з порядком денним:

 • звіти керівників методичних об'єднань науково-технічного та спортивно-технічного напрямів про роботу за 2012 - 2013 навчальний рік;
 • підсумки проведення методичних неділь (у листопаді 2012 р. у гуртках науково-технічного напряму. у лютому 2013 р. у гуртках спортивно-технічного напряму);
 • аналіз методичної роаботи станції за 2012 - 2013 навчальний рік.

2. Організація та проведення методичної роботи на станції.

2.1. Розробка планів проведення атестації педагогічних працівників станції у 2012 - 2013 навчальному році та графіка проведення відкритих заходів атестуємих педагогічних працівників станції у 2012 - 2013 навчальному році.

2.2. Засідання атестаційної комісії з затвердження планів проведення атестації педагогічних працівників та графіка відкритих заходів атестуємих педагогічних працівників станції у 2012 - 2013 навчальному році.

2.3. Відвідування навчальних занять та виховних заходів атестуємих педагогічних працівників станції у 2012 - 2013 навчальному році (жовтень 2012 р. - березень 2013 р.).

2.4. Консультації для команд загальноосвітних навчальних закладів міста з міських заходів, організовуваним та проведенним станцією на протязі 2012 - 2013 навчального року.

2.5. Участь у нараді педагогів-організаторів загальноосвітних навчальних закладів мітса у ЦДЮТ "Ровеснік" (на протязі 2012 - 2013 навчального року).

2.6. Оформлення заявок та напрямків для проходження курсів підвищення кваліфікації керівниками гуртків (по циклограмі управління освіти Євпаторійської міської ради).

2.7. Організація та проведення методичних неділь з реалізації методичної проблеми станції "Духовно-моральне виховання гуртківців, їх освіта та всебічний розвиток" (листопад 2012 р. - науково-технічний відділ, лютий 2013 р. - спортивно-технічний відділ).

2.8. Методична допомога завідуючим кабінетами та майстернями станції.

2.9. Організація роботи з молодими спеціалістами.

2.10. Методична допомога у наборі вихованців у гуртки, при створенні навчальних робочих та авторських програм.

2.11. Перевірка ведення документації та виконання програм за перший семестр.

2.12. Підготовка та проведення міського семінара позашкільних навчальних закладів "Іноваційна діяльність у позашкільному навчальному закладі в умовах рєорганізації у структурне відділення МАН "Шукач".

2.13. Участь у першому етапі конкурса "Витоки творчості" на кращого директора позашкільного закладу, завідуючего відділом, методиста позашкільного закладу та керівника гуртка.

2.14. Створення та оформлення портфоліо керівників гуртків станції.

2.15. навчання керівників гуртків по інструктуванню вихованців з безпеки життєдіяльності перед канікулами.

2.16. Складання заявкі на курсову підготовку педагогічних працівників станції.

2.17. Участь у засіданні комісії з попереднього комплектування.

2.18. Проведення підсумкового засідання атестаційної комісії.

2.19. Підготовка та проведення творчіх звітів атестуємих педагоічних працівників станції у 2012 - 2013 навчальному році.

2.20. Проведення аналіза роботи методичних об'єднань у 2012 - 2013 навчальному році.

2.21. Підготовка матеріалів для роботи з учнями загальноосвітних навчальних закладів міста з метою пропаганди роботи гуртків станції.

2.22. Підготовка положень міських масових заходів.

2.23. Підготовка матеріалів про гурткі станції з метою набора вихованців у гуртки.

2.24. Організація та проведення виховної роботи на станції:

створення календарей знаменних дат на перший та другий семестри;

– проведення бесід по календарю знаменних дат та темам, зазначеним у наказах управління освіти Євпаторійської міської ради;

– організація та проведення зустрічей з ліквідаторами наслідків аварії на Чернобільскої АЭС, с ветеранами Великої Вітчизняної війни;

– організація та проведення екскурсії на військові кораблі ВМФ України та в школу парусного спорту «Бриз» пос. Новоозерне;

– організація та проведення екскурсій до міського краєзнавчого музею, до зоопарку  дитячого парку атракціонів, у Національний пам’ятник архітектури XVII віку Текіє Дервішей, у мечеть Джума-Джамі, по історичним та пам’ятним місцям м. Євпаторії.

 

 

Методист позашкільного закладу                           Валентина Єремеєва

 

ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЄВПАТОРІЙСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

ЄВПАТОРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

на 2013 – 2014 навчальний рік

 

 1. Підготовка і проведення методичних рад.

          1.1 Методична рада (01 жовтня 2013 р.) з порядком денним:

 • затвердження планів роботи методичних об’єднань станції на 2013 – 2014 навчальний рік;
 • затвердження плану методичної роботи станції на 2013 – 2014 навчальний рік;
 • про накази по станції «Про методичну мережу на 2013 – 2014 навчальний рік», «Про організацію роботи з молодими фахівцями (керівниками гуртків) у 2013 – 2014 навчальному році»;
 • про проведення атестації педагогічних працівників станції у 2013 – 2014 навчальному році (Черноус Віталія Івановіча – керівника гуртка «Початкове технічне моделювання», Мамбетова Руслана Аліверовича – керівника гуртка «Початкове технічне моделювання», Бурлакова Євгена Петровича – керівника гуртка «Астрономічний»);
 • майстер клас з ведення єдиної документації (програми, плани-конспекти навчальних занять, журнали, інструктажі з БЖ).

 

         1.2 Методична рада (25 лютого 2014 р.) з порядком денним:

 • Майстер клас «Використання інноваційних методів навчання вихованців керівниками гуртків на заняттях у гуртках спортивно-технічного напрямку». Проводиться спеціалістом КРВУЗ МАН «Шукач» (за погодженням);
 • про ведення документації керівниками гуртків та про виконання робочих навчальних та авторських програм.

          1.3 Методична рада (20 травня 2014 р.) з порядком денним:

 • звіти керівників методичних об'єднань науково-технічного та спортивно-технічного напрямів про роботу за 2013 - 2014 навчальний рік;
 • підсумки проведення методичних тижнів (в листопаді 2013 р. в гуртках науково-технічного напряму, в кінці січня - початку лютого 2014 р. в гуртках спортивно-технічного напряму);
 • аналіз методичної роботи на станції за 2013 - 2014 навчальний рік.

 

 1. Організація і проведення методичної роботи на станції.

2.1 Відвідування навчальних занять і виховних заходів атестуються педагогічних працівників станції в 2013 - 2014 навчальному році (жовтень 2013 - березень 2014 р.).

2.2 Консультації для команд загальноосвітніх навчальних закладів міста з міським заходам , які організовуються і проводяться станцією протягом 2013 - 2014 навчального року ( міські змагання з авіамодельного спорту ( запуск повітряних зміїв ) , міські змагання з автомодельного спорту , міська фотовиставка юних фотолюбителів «Моя Україна » , міський турнір з астрономії , міські змагання з початкового технічного моделювання , міська виставка дитячої технічної та прикладної творчості , міська виставка дитячої технічної творчості « Дотик до витоків»).

2.3 Організація консультацій з підготовки вихованців та учнів до весняної сесії МАН.

2.4 Засідання педагогічної вітальні: «У день осінній, коли у порога, Задихали вже холоду, Разом ми святкуємо день педагога Свято мудрості, знань, праці!»

2.5 Участь у січневих педагогічних читаннях.

2.6 Участь у нараді педагогів-організаторів загальноосвітніх навчальних закладів міста в ЦДЮТ «Ровесник» (протягом 2013 - 2014 навчального року).

2.7 Оформлення заявок та напрямків для проходження курсів підвищення кваліфікації заст. з НВР, завідувача відділом, методистів позашкільного закладу, керівниками гуртків (за циклограмі управління освіти Євпаторійської міської ради).

2.8 Організація і проведення методичних тижнів по реалізації методичної проблеми «Оновлення змісту навчально-виховного процесу на основі впровадження у педагогічну практику технологій виховання та соціалізації особистості , формування соціальної компетентності вихованців комунального закладу" Євпаторійська станція юних техніків Євпаторійської міської ради "в рамках методичної проблеми станції « Духовно - моральне виховання гуртківців, їх освіта та всебічний розвиток » (листопад 2013 р. - у гуртках науково - технічного напряму, лютий 2014 р. - у гуртках спортивно-технічного напрямку ).

2.9 Методична допомога завідувачем кабінетами і майстернями.

2.10 Організація роботи з молодими фахівцями.

2.11 Підготовка матеріалів про гуртки станції, методична допомога при наборі вихованців у гуртки, при створенні навчальних робітників і авторських програм.

2.12 Перевірка ведення документації та виконання програм.

2.13 Створення та оформлення портфоліо керівників гуртків станції.

2.14 Підготовка та проведення творчих звітів атестуються педагогічних працівників станції в 2013 - 2014 навчальному році.

2.15 Проведення аналізу роботи методичних об'єднань у 2013 - 2014 навчальному році.

2.16 Підготовка матеріалів для роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів міста з метою пропаганди роботи станції.

2.17 Підготовка положень міських масових заходів.

2.18 Організація і проведення виховної роботи на станції.

                    

 

 Методист позашкільного закладу                          В.В. Єремеєва